Thống kê nhanh Truyền Thống

Xem đầy đủ >>
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
6122 lần8822 lần5221 lần4819 lần9319 lần5717 lần
0616 lần1416 lần2116 lần3316 lần5316 lần9716 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
503 lần773 lần464 lần725 lần156 lần176 lần
636 lần666 lần716 lần087 lần107 lần267 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan )
7719 ngày6616 ngày7216 ngày1013 ngày0712 ngày1612 ngày
7512 ngày5511 ngày7110 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi )
743 ngày172 ngày472 ngày842 ngày
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất
Đầu 0115 lầnĐầu 1104 lầnĐầu 2106 lầnĐầu 3112 lầnĐầu 4105 lần
Đầu 5125 lầnĐầu 6104 lầnĐầu 784 lầnĐầu 8125 lầnĐầu 9127 lần
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất
Đuôi 0100 lầnĐuôi 1126 lầnĐuôi 2107 lầnĐuôi 3122 lầnĐuôi 4121 lần
Đuôi 5107 lầnĐuôi 697 lầnĐuôi 798 lầnĐuôi 8115 lầnĐuôi 9114 lần